SME – niewykorzystany potencjał cz. 2

Kończąc zeszłotygodniowy artykuł (SME – niewykorzystany potencjał, cz. 1), obiecałem, że przedstawię propozycje i narzędzia wsparcia dla sektora MŚP, które mogą odegrać kluczową rolę we wspieraniu niedużych firm w działaniach związanych ze standaryzacją. W trakcie pisania postanowiłem rozwinąć i poszerzyć trochę temat, ale tylko ze względu na jego ważność. „Think Small” albo „Firstly Think Small” … dalej …

PCA – akredytacja w 2012 roku w liczbach

PCA (Polskie Centrum Akredytacji) to – dla osób związanych z jakością i standardami – jedna z najważniejszych organizacji w Polsce. Jako sygnatariusz MLA (Multilateral Agreement) oraz MRA (Mutual Recognition Arrangement) jest gwarantem uznania wydawanych akredytacji dla jednostek certyfikujących i inspekcyjnych wśród wszystkich członków IAF oraz ILAC. Jak podaje PCA, na dzień 21 listopada 2012, zarejestrowane … dalej …

SME – niewykorzystany potencjał cz. 1

Pod tajemniczym skrótem SME (Small & Medium Enterprises, czyli Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – MŚP) kryje się jeszcze bardziej tajemnicza siła. Siła, której nie widzimy w mediach, o której nie słyszymy w dużych rozgłośniach radiowych, o której nie czytamy w ogólnokrajowych czasopismach. SMEs mogłyby z powodzeniem zaangażować się w pracę nad tworzeniem nowych lub aktualizacją … dalej …