abcjakosci.pl poleca:

Inwestycja Toyoty w Polsce

abcjakosci_news_800x430Toyota Motor Europe rozpocznie produkcję hybrydowych skrzyń biegów w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu w 2018 r., a także dwóch silników benzynowych – 1,5 l w 2017 roku oraz 2,0 l w 2019 roku – w fabryce Toyota Motor Industries Poland w Jelczu-Laskowicach. Projekt wpierany był przez PAIiIZ.

dalej …

CEN i CENELEC popierają działania Komisji Europejskiej zmierzające do stworzenia ‘jednolitych przepisów normalizacyjnych’

abcjakosci_news_800x430Europejskie komisje normalizacyjne, CEN i CENELEC popierają ostatnie propozycje Komisji Europejskiej dotyczące przyszłości Europejskiego Systemu Normalizacyjnego. W szczególności, CEN i CENELEC są usatysfakcjonowane planami Komisji dotyczącymi stworzenia bardziej jednolitych przepisów dotyczących normalizacji, co przyczyni się do wzmocnienia Wspólnego Rynku i będzie wspierało wdrażanie unijnych polityk.

dalej …